Decide como quieres que evolucione el aplicativo de gestión de tu marina.

Generar avís al fusionar usuaris si hi ha quelcom traspassat a Comptabilitat
0 votos 0 comentarios
Introducció variable matrícula en el producte de la taxa T0 Completada
0 votos 0 comentarios
ELIMINAR LOS ELEMENTOS ARCHIVADOS DEL BUSCADOR CTRL+F
0 votos 0 comentarios
Orden de los transeuntes en la Home
0 votos 0 comentarios
Millores integració Galatea - Bymar (matriculas)
2 votos 0 comentarios
no traspassar la línia d'IVA quan aquest és zero Completada
0 votos 1 comentario
llistats estades reals restant les absencies Completada
0 votos 1 comentario
Decimals en la factura de benzina
0 votos 0 comentarios
Opción de vista de fecha de pago de la estancia de una embarcación Completada
0 votos 0 comentarios
Guardar conceptos al cambiar usuario de factura
0 votos 0 comentarios
Vista de ocupación por fecha prevista
0 votos 0 comentarios
Nueva unidad de calculo (manga de amarre) Completada
0 votos 0 comentarios
Poder configurar/restringir la data d'inici de les reserves fetes al berthbooking
0 votos 0 comentarios
Regles de tasques pendents per a notes d'usuari, pagaments a compte i estades d'escar Planeada
0 votos 0 comentarios
ERRORS DURANT LA TRAMESA DE REMESES BANCARIES
0 votos 0 comentarios
Afegir camps de filtrat al llistat d'assistents d'activitat Completada
0 votos 0 comentarios
Reabrir ficha minimizada
0 votos 0 comentarios
Assistens en espera d'activtats, modificar el funcionament Completada
0 votos 0 comentarios
posar el pagament acompte dins de la forma de pagament al generar una factura
0 votos 0 comentarios
berthbooking posar el camp del calat
0 votos 0 comentarios
Berthbooking limitar l'eslora màxima i l'eslora mínima Planeada
1 voto 0 comentarios
Pagament varies factures proveïdors Completada
0 votos 2 comentarios
Enviament d'emails a assitents d'activitats Completada
0 votos 0 comentarios
Enviament massiu de mails a través de plantilla usuari + amarrador Completada
0 votos 0 comentarios
Personalització mailing usuari
0 votos 0 comentarios
Unidad de Calculo TA5 (Amarres) Completada
0 votos 0 comentarios
Poder "amagar" de l'aplicació els elements de les taules de configuració que ja no s'utilitzen Completada
0 votos 0 comentarios
Connectar el TPV o Datafon a Galatea
0 votos 0 comentarios
Abonaments proveidors i pagament factures proveidors
2 votos 3 comentarios
Millora pàgina inici Galatea Completada
0 votos 1 comentario