Decide como quieres que evolucione el aplicativo de gestión de tu marina.

Generación de facturas electrónicas (@Anna Martí - Port de Roses) Completada
1 voto 4 comentarios
calculo de facturas proveedores precio a 4 digitos Completada
0 votos 3 comentarios
Abonaments proveidors i pagament factures proveidors
2 votos 3 comentarios
Intentar disminuir el nombre de passos per imprimir una factura Respondida
0 votos 3 comentarios
Tasques pendents Respondida
0 votos 3 comentarios
Pagament varies factures proveïdors Completada
0 votos 2 comentarios
Fer les relacions entre usuaris recíproques
2 votos 2 comentarios
Millora: marcar la nacionalitat com a obligatòria Respondida
0 votos 2 comentarios
Botó dret Respondida
0 votos 2 comentarios
llistats estades reals restant les absencies Completada
0 votos 1 comentario
no traspassar la línia d'IVA quan aquest és zero Completada
0 votos 1 comentario
Afegir noves unitats de cálcul a un producte Completada
0 votos 1 comentario
Poder imprimir factures de proveïdor
1 voto 1 comentario
Millora pàgina inici Galatea Completada
0 votos 1 comentario
Lista de Paises en el idioma del Cliente-Usuario No planeada
0 votos 1 comentario
Generar avís al fusionar usuaris si hi ha quelcom traspassat a Comptabilitat
0 votos 0 comentarios
Orden de los transeuntes en la Home
0 votos 0 comentarios
Millores integració Galatea - Bymar (matriculas)
2 votos 0 comentarios
Introducció variable matrícula en el producte de la taxa T0 Completada
0 votos 0 comentarios
ELIMINAR LOS ELEMENTOS ARCHIVADOS DEL BUSCADOR CTRL+F
0 votos 0 comentarios
Decimals en la factura de benzina
0 votos 0 comentarios
Guardar conceptos al cambiar usuario de factura
0 votos 0 comentarios
Opción de vista de fecha de pago de la estancia de una embarcación Completada
0 votos 0 comentarios
Vista de ocupación por fecha prevista
0 votos 0 comentarios
Nueva unidad de calculo (manga de amarre) Completada
0 votos 0 comentarios
Afegir camps de filtrat al llistat d'assistents d'activitat Completada
0 votos 0 comentarios
ERRORS DURANT LA TRAMESA DE REMESES BANCARIES
0 votos 0 comentarios
Regles de tasques pendents per a notes d'usuari, pagaments a compte i estades d'escar Planeada
0 votos 0 comentarios