Decide como quieres que evolucione el aplicativo de gestión de tu marina.

Permisos Recepción Mostrada Completada
0 votos 0 comentarios
calculo de facturas proveedores precio a 4 digitos Mostrada Completada
0 votos 3 comentarios
Afegir noves unitats de cálcul a un producte Mostrada Completada
0 votos 1 comentario
MOVIMIENTOS MATERIALES TIENDA Mostrada Completada
0 votos 0 comentarios
Millora pàgina inici Galatea Mostrada Completada
0 votos 1 comentario
Gestión politica contraseñas (Obligar al usuario a cumplir la politica y modificar su contraseña cada X tiempo) Mostrada Completada
0 votos 0 comentarios
Assistens en espera d'activtats, modificar el funcionament
0 votos 0 comentarios
Berthbooking limitar l'eslora màxima i l'eslora mínima
-1 votos 0 comentarios
berthbooking posar el camp del calat
0 votos 0 comentarios
posar el pagament acompte dins de la forma de pagament al generar una factura
0 votos 0 comentarios
Enviament d'emails a assitents d'activitats
0 votos 0 comentarios
Pagament varies factures proveïdors
0 votos 2 comentarios
Enviament massiu de mails a través de plantilla usuari + amarrador Completada
0 votos 0 comentarios
Personalització mailing usuari
0 votos 0 comentarios
Unidad de Calculo TA5 (Amarres)
0 votos 0 comentarios
Connectar el TPV o Datafon a Galatea
0 votos 0 comentarios
REBUTS: poder adjuntar el comprovant en pdf del banc si s'ha fet transferència bancària Planeada
0 votos 0 comentarios
països
0 votos 0 comentarios
paises
0 votos 0 comentarios
Icona remolcs
0 votos 0 comentarios
Abonaments proveidors i pagament factures proveidors
2 votos 3 comentarios
Pàgina d'inici vista dels rebuts que anés de més recent a més vell
0 votos 0 comentarios
Fer les relacions entre usuaris recíproques
1 voto 2 comentarios
Poder imprimir factures de proveïdor
1 voto 1 comentario
Millora: Afegir l’idioma a les llistes d’espera.
0 votos 0 comentarios
Millora: marcar la nacionalitat com a obligatòria Respondida
0 votos 2 comentarios
Intentar disminuir el nombre de passos per imprimir una factura Respondida
0 votos 3 comentarios
Tasques pendents Respondida
0 votos 3 comentarios
Botó dret Respondida
0 votos 2 comentarios