Saltar al contenido principal

Comentarios

1 comentario

  • Comentario oficial
    Support Team

    A partir de l'ultima actualització de Galatea (versió 3.15.1), s'han afegit les columnes Dies reals filtrats i Dies reals filtrats sense absència en la vista principal d'estades.

     

    Amb questes dues columnes, es pot extreure un llistat de Estades Reals, on es mostraran les estades corresponents al filtre aplicat a la vista. 

Iniciar sesión para dejar un comentario.